Erretreta sistemaren erreforma

Bihar goizean antolatua da mobilisazio bat erretreten defendiatzeko, « Erretreta osoa 60 urtetan » lemapean. EHBAIek bat egiten du manifestaldi horrekin eta deitzen ditu Iparraldeko biztanleak parte hartzerat.

Gobernamenduak proposatzen du langileen eta nagusien tasak emendatzea, baita ere kotisazio iraupena 43 urteetarat luzatzea. Guretzat argi da erretreta 60 urtetan ukaiteko eskubidea ezeztatzen dela eta hilabete sarien zein pensioen beherakada bat programatua dela.

Erretreten sistema, belaunaldien arteko elkartasun sistema, sozial mugimenduari esker lortu zen duela 50 urte. Gaur egun, lanjeran da, pensio fondoak eta asurantza pribatuak alimentatzen dituen kapitalisazio sistema bati lekua uzteko. Bakoitxak ukan behar du erretreta osoa, justu eta duina, 60 urtetan eta 55 urtetan lanbide gogorrentzat.
Proiektu honen justifikatzeko argumentu faltsuak baliatzen ditu gobernamenduak. Egia da populazioa zahartzen dela, bainan kondutan hartu behar da ze baldintzetan zahartzen giren. Eta onartezina da galdegitea langileei gero eta gehiago lan egitea. Aktiboen populazioa ttipitzen ari da, bainan produzitzen dugu gero eta gehiago eta oraino inportantagoa izaiten ahal litaike gazteen enplegua lagundua balitz egiazki. Belaunaldi berrien erretreten diruztatzeko diru iturri berriak atxeman behar dira, hortarako kapitala eta akziodun handiak zergapetu behar dira. Erretreten sistemak 17 miliar euroko defizita erakusten zuen 2011n bainan xifre hau konparatu behar dugu ber urteko bertze kopuru bati : 25.5 miliar euro ez dira hartuak izan nagusien kotisazioetan, heien zergak arintzeko.

Erreforma berriak erakusten du berritz ikusi behar dela babes soziala segurtatzen duen sistema, eta lehenestuz lanaren  eta produzitako aberatasunen partekatzea, bakotxaren egunerokotasuna eta geroa hobetuko dugu.

Ipar euskal herriak ez baitu instituzio propiorik, tokiko biztanleen etorkizuna gero eta urrunago erabakitzen da.
EHBAIekin, borroka dezagun eta eraiki dezagun alternatiba soziala iparraldean !

Réforme du système des retraites.

Demain matin aura lieu une mobilisation en faveur des retraites dont le mot d’ordre est “la retraite à 60 ans à taux plein”. EHBAi s’associe à la mobilisation et appelle les habitant-e-s du Pays Basque à y participer.

Le gouvernement a annoncé l’augmentation des cotisations salariales et patronales et l’allongement de la durée de cotisation à 43 ans. Autant dire que c’est une baisse des salaires et des pensions programmée.

La retraite par répartition, système de solidarité entre générations, obtenu grâce à la mobilisation sociale depuis plus de 50 ans est mise à mal au profit d’un système par capitalisation engraissant les fonds de pension et autres assurances. Chacun d’entre nous a droit à une retraite juste, digne, à taux plein, avec un départ à 60 ans et à 55 ans pour les métiers pénibles.

Les arguments annoncés pour justifier l’allongement des cotisations sont erronés. Oui la population vieillit mais encore faut-il qu’elle vieillisse dans de bonnes conditions sans forcement avoir à travailler plus. Oui la population active est en baisse mais elle produit toujours davantage et elle pourrait augmenter si l’emploi des jeunes était favorisé. Oui il faut trouver des nouvelles ressources pour financer les retraites des nouvelles générations, en taxant avant tout, le capital et les grands actionnaires. Oui le système de retraites est en déficit de 17 milliards en 2011 mais ce chiffre est à comparer aux 25.5 milliards d’exonérations de cotisation non-compensées sur la même années ou les 80 milliards de fraude fiscale annuelle dont les deux tiers sont le fait des grandes entreprises.

Cette réforme supplémentaires montre qu’il faut urgemment revoir le modèle de protection sociale, et privilégier le partage du travail et des richesses produites pour améliorer le quotidien et l’avenir de tous-tes
Avec EHBai luttons et construisons l’alternative sociale en Pays Basque.