Qu’est devenue la grande ambition du quinquennat pour un système éducatif équitable et de qualité ?

PrintFriendly and PDF

COMMUNIQUE

Suite à l’annonce de la carte scolaire pour la rentrée 2014-2015, l’association BIGA BAI constate l’attention particulière portée aux postes bilingues des écoles publiques ; en effet on note 13 ouvertures de ½ postes de basque pour un ½ poste qui ferme à l’école publique de Briscous, les nominations tenant compte de l’augmentation continue des enfants inscrits en section bilingue dans les écoles du territoire. L’association se réjouit tout particulièrement de l’ouverture d’expérimentations d’immersion en langue basque en maternelle, ceci dans les écoles bilingues de LARRESSORE et de GUETHARY dès la prochaine rentrée. Pour autant, BIGA BAI regrette que cette possibilité ne soit pas offerte à ASCAIN désireuse également de proposer une section entièrement immersive. La création d’un ½ poste de basque supplémentaire permettrait non seulement à cette école de s’inscrire dans cette expérimentation prometteuse (aux côtés de GUETHARY et LARRESSORE), mais aussi d’alléger des effectifs très chargés. Aujourd’hui, cette école a cruellement besoin d’ ½ poste en plus, qu’il soit en basque ou en français, afin d’offrir un encadrement satisfaisant à ses élèves de maternelle : actuellement le nombre d’enfants peut monter jusqu’à 35 en unilingue et 27 en bilingue, sans les tout petits (2 ans) qui ne sont pas comptabilisés dans les effectifs.

La situation est également préoccupante à Arrossa où parents et élus n’ont toujours pas été entendus cette année ; s’ils ne remettent pas en cause le ½ poste de français supprimé, ½ poste de basque supplémentaire est toutefois nécessaire pour obtenir des effectifs par classe équilibrés.

Ces situations devront être rétablies, et les parents d’élèves de Biga Bai souhaitent rester vigilants quant à la qualité de l’enseignement dans les écoles bilingues et les moyens nécessaires pour l’atteindre.

D’autre part, nous constatons un nombre important de fermetures de postes de français, et au total une stagnation des moyens enseignants sur l’ensemble du département, alors que les effectifs scolaires sont en légère augmentation (70 enfants supplémentaires à la rentrée 2014).

Ceci est d’autant plus étonnant que le vote de la loi sur la refondation de l’école en 2013 prévoyait un déploiement de 60 000 postes supplémentaires dans l’Education Nationale, 22000 sur la période 2013-2014. Le compte n’y est assurément pas, pour notre département. Qu’est devenue la grande ambition du quinquennat pour un système éducatif équitable et de qualité ? Où sont les moyens promis ?

EUSKARAZ

2014-2015 sartzerako eskola karta plazaratu ondoan, BIGA BAI elkarteak atseginekin ikusten du erakaspen elebidunari ekartzen zaion arta ; alabainan, 13 postu-erdi idekitzen dira eskola publikoetan, lurralde guzian gaindi, eta postu-erdi bat da zerratzen (Beskoitzeko eskola elebidunean), izendatze hauek kondutan hartzen dutela sare elebidunean urte guziz emendatuz doan kopurua.

Bereziki begi onez ikusten dugu ama eskolan osoki euskarazko murgiltze esperientziei emana den abiadura, hala nola Larresoron eta Getarin.

Aldiz, Biga Bai elkarteak damu hartzen du Azkaineko eskolari ahal hori ez baitzitzaion eskainia izan, murgiltze osoa plantatu nahian zelarik. Euskarazko postu erdi bat gehiagorekin, eskola hunek murgiltze proiektu bat bidera lezake, denbora berean kopuru oso kargatuei buru eginez. Egun eskola hau postu erdi baten behar gorrian da, izan dadin euskaraz edo frantsesez, ama eskolako haurrak baldintza onetan hartuak izan diten : haur kopurua 35tara igaitekotan da klase elebabakarrean eta 27tara klase elebindunean, bi urteko gazteenak kondutan hartu gabe.

Beste egoera kezkagarri bat agertzen da Arrosan, non aurten ere burasoak eta hautetsiak ez diren entzunak izan. Frantses postu erdi baten kentzea onartzen ahal badute ere, euskarazko postu erdi bat baitezpadakoa litaike klaseetako kopuruen orekatzeko.

Egoera makur hauek behar dute xuxenduak izan, eta Biga bai elkarteko burasoek begia atxikiko diogu elebiduneko erakaskuntzaren kalitateari, eta hortara heltzeko kausitu behar diren ahaleri.

Hortaz aintzina, ohargarri dira frantses postu heste ainitzak, eskola elebidunetan eta departamendu osoan, eta undarrean irakasle kopurua hein bertsian gelditzea, orokorrean haurrak emendatzen ari delarik (70 gehiago 2014 sartzerako).

Ez da guti estonagarri neurri hau, ikusiz 2013 urtean bozkatua izan den eskolari buruzko legeak aurreikusten zituela 60 000 postu berri Hezkunde nazionalaren baitan, eta 22 000 postu 2013-2014 urteentzat. Gure departamenduan ez dira nehola ere ahalak araberan banatuak.

Zer bilakatu da agintaldi huntako xede nagusia, irakaskuntza eta bere emaitzak handizki hobetu behar zituenak ? Nun dira hitzeman ahalak ?

BIGA BAI elkartea

 • Newsletter • Soutenez Enbata

  En-kiosque2015-05-FR

  Soutenez Enbata ! A partir de 40€, recevez chaque mois Enbata magazine dans votre boite aux lettres.

  Abonnez-vous / Soutenez-nous

 • Thématiques

 • Mots-clés

 • Vidéos

  video