SOS Indartu

Solidarité
www.solidaritepaysans.org

SOS Indartu laborariak laguntzeko eta xutik atxikitzeko sortu zen. Erakunde honen biltzar nagusiaren ondotik, huna hemen SOS indarturen helburuak  zein diren.

Maiatzaren 27-an Sos Indarturen biltzar nagusia zen Ainizan Ehlg-ren egoitzan. Zer da Sos Indartu laborantza mundutik urrun direnentzat ?

Adin zohituko talde bat lehenik, gizon ta emazte, gehienak laborari ohiak bainan ere irakasle, diruzain, etabar. Denak laborari munduari hurbil eta hunen ezagupen/ezagutza zorrotza dutena ere. Zonbait urte hauetan ohartuak  ziren arrazoin desberdinen gatik gero ta geihago laborari sistema kapitalista ero hunek bide bazterrean xehakaturik uzten dituela…

Egoera larriak jasaiten dituzten gizon emazte laborari hauen kasuak aztertzen eta ahal den heinean konpontzen entseatzen da Sos Indartu. Konztatazio bera egiten da aldika, hemen ta haratago ere Solidarité Paysans estado mailako egituran, zailtasunean den laborari batentzat “beti geihago ekoiztea” zuzen zuzena paretaren kontra joaitea da.

Esperientziak erakusten du ere ainitz kasutan laborantza iraunkorra ta herrikoia dela alternatiba bakarra bizirik irauteko hunek berekin dakarrelako inbestizamendu gutiago ta etxaldez kanpoko dependentzia gutiago ere.

Bistan dena modelaz aldatzea, teknikoki ta kulturalki  ere ez da errexa, ez da xinplea bainan proiektu berriek aterabideak eskaintzen dituzte. Sos Indartu berriki estado mailako Solidarité Paysans egituran sartu da. Horrek  ekartzen dio informazio iturri gaitza, baita ere legitimitate azkar bat administrazio ta bankueri begira. Legitimitate hori behar beharrezkoa da Sos Indartuk arartekaritza lana hobekienik egiteko orduan bi egitura haueri buruz.

Halaere hemengo indarretan, gure indarretan, hemengo sare humanoan oinarritzen da Sos Indartu hurbileko lan bat egiteko eta gisa hartarat antolatzeko. AFOG formazio eta kudeantza egiturak, Ehlg-ko laguntza juridikoak besteak beste laguntza ekartzen diote Sos Indartu-ri.

Arrunt aurrekontu ttipiarekin ta borondatezko lau militante xume ta ixilekin ibili izan da orain arte. Azpimarratzekoa da Ezpeletako biperrak, Itsasuko saskik ta ELB-k eman diru laguntza gutiekin bizi dela.

Hemendik aintzina haatik  Solidarité Paysans egituran sartzeak eskualde mailan diru iturri batzueri ateak idekitzen dizkio. Ostiraleko biltzar nagusian hor ziren ere Biarnoko Confédération Paysanneko bi kide  ikusteko hemen zer egiten den laborarien kasu zailenak konpontzeko, nola egituratuak giren eta gero Biarnesek ere gisa bereko antolaketa zutik emaiteko.

Bururatzeko estudio bat aurkeztua izan da laborarien osasun mentalari buruz eta irrisku pzikosozialetaz egin beharreko prebentzioa. Ez da erraitearen beharrik laborari ainitz sofrikario egoeran daudela. Elearen garantzia, lotura sozialaren premia. Estudio horrek ere hemen lagunduko du Sos Indartu.

Zinez lan garantzitsua eramaiten du talde hunek eta gure esker ona ta laguntza merezi dituzte.