Zer leku Euskal Herriak Europan ? Quelle place pour Euskal Herria dans l’Europe ?

(Plus bas en français)

Autonomia Eraikiren maiatzeko 2 ekintza :

  • « Zer leku Euskal Herriak Europan » lemaren inguruan, 4garren foroa antolatzen du Autonomia Eraikik ,  François Alfonsi , Izaskun Bilbao, Inaki Irazabalbeitia eta  Alain Lamassoure euro deputatuen parte hartzearekin
  • ONUn,  jatorrizko herrien 12 garren asanbladan Autonomia Eraikiko delegazio batek parte hartuko du

****************************

2 actions organisées en mai par « Autonomia eraiki » :

  • 4ème forum d’Autonomia Eraiki à l’IUT de Bayonne le 18 mai : « Quelle Place pour Euskal Herria dans l’Europe ? » – avec la participation de 4 euro-députés François Alfonsi , Izaskun Bilbao, Inaki Irazabalbeitia et  Alain Lamassoure.
  • 12ème  session de l’Instance Permanente aux Questions Autochtones, à l’ONU. Une délégation d’autononomia eraiki y participera.