Iparraldeko batua?

Euskalki andana batetik, euskara batu edo “estandarrak” hizkuntza nazionala sortu digu. “Estandar” hori zer puntutan dugu zinez baturik ? Grafian, deklinabidean, aditzan, erakusleetan, herri eta leku izenetan, Euskaltzaindiko Hiztegi batuan.
Azken horren erabileran gara gehienik bereizten mugaren bi aldeetakoak, beherago zehaztuko dugunez. (...)

Marianne Madone laïque

La France nous donne d’elle-même une image extrêmement séduisante : celle de la Madone, vierge et mère universelle, figure laïcisée en Marianne par LA République. Cette icône bien ancrée dans les consciences explique en grande partie l’adhésion de la majorité des Basques du nord au nationalisme français.
C’est pourquoi je crois utile de traduire ici en français mon article en basque du mois dernier, Marianne Madona laikoa. (...)

Marianne Madona laikoa

Iparraldeko euskaldunen gehiengoak uste du frantsesa dela. Nolaz horretaratu gara, gure oinarrizko euskaldungoari bizkarra emanez ? Arrazoi “cluster” bat ikusten dut metatua : gerlen eragina, zentralizazioa, eskola elebakarra, gisa bereko irrati eta telebistak, propaganda nazionalista...
Baina guztien gainetik iduri zait bi gailentzen direla: Estatuaren indarra eta Frantziak bere buruaz ematen digun itxura feminino sakratua, maitagarria, gogo-bihotzen lilluragarria. (...)

Langue et souveraineté (2)

“Le Pays Basque est trop petit” disent nos deux grands voisins. Mais nous sommes assez vastes pour qu’ils nous séparent en trois parties : l’une dans la République Française, les deux autres dans le Royaume d’Espagne.
Si la nôtre au Nord n’existe que depuis peu, au Sud la Communauté forale de Navarre et à l’Ouest la Communauté autonome d’Euskadi ont une base légale ancienne et forte. Deux régions autonomes, deux gouvernements, deux capitales à 100 kilomètres de distance, n’est-ce pas beaucoup pour un “trop petit” pays? (...)

Gure ghettoez

Orokorki Euskal Herria lurralde irekia da, funtsezko muga naturalik gabekoa, Pirinio bortuen apalenean iraganbide franko aiseta. Euskaldunek inguruko hizkuntzak guretzen ditugu, askok bizpahiru edo lau mintza ditzakegu. Beraz kasurik ez egin berak hizkuntza bakarrean hetsiak izanki eta «les Basques doivent s'ouvrir» erraten digutenei.
Haatik gure artean baditugu barneko tribalismoak, zokokeriak, harresi mentalak eta ghettoak. Zenbaiten aipatzera noa, etxetik hasiz, Zuberoatik, inguruko euskaldunen alderako hemen dagoen errespetu eskasa deitoratuz: «Üskaldünak eta manexak», «Manexetik ez da jiten ez aize honik, ez jente honik». Hegoaldekoak aldiz «espainolak», baina hau Iparralde osoko plegu txarra dugu. (...)

Langue et souveraineté

“A l’impossible nul n’est tenu.” Certes. Mais comment vivre pour de bon sans désirer quelque part ce qui paraît impossible ? Dans notre cas, comment être abertzale, c’est-à-dire patriote, sans rechercher la souveraineté de notre nation dépourvue d’État ?
On le voit clairement ici et ailleurs : même dans le meilleur des cas, une nation sans État n’est pas pleinement reconnue. Elle dépend d’un État central qui à tout moment peut remettre en question un statut “régional” aussi favorable soit-il. (...)

Frantses unibertsalismoaz

Frantses pentsakera bat badago, bere ustez unibertsala. Batean hala da, bestean ez hainbeste.
1789an, Iraultza hastean, Frantziako Legebiltzar Konstituziogileak bozkatu zuen “Déclaration des droits de l'homme et du citoyen” delako idazkia, hots “Gizonaren eta herritarraren eskubideen aldarria”. Beraz frantsesek uste dute delako eskubideen herrialdea direla, “le pays des droits de l'Homme”. Haatik egiaz aldarriaren herrialdea bada Frantzia, ez da beti eskubide horiena. (...)

Négationnisme linguistique

Aux élections présidentielles successives, dès 1965 j’ai voté à gauche aux deux tours jusqu’à celles de 2017 où j’ai opté d’emblée pour le candidat Macron, le préférant pour son langage de facture girondine à ses trois principaux concurrents néo-jacobins.
Depuis lors, il exerce un pouvoir vertical et solitaire, en fine pointe du centralisme français, conformément il est vrai au caractère monarchien de la Constitution actuelle, ce caractère étant aggravé par le quinquennat. (...)

Ürrüstoiko pastoralez

Birus berri horren kausaz, aurten Arrast-Larrebieu / Ürrüstoi-Larrabilen eman beharra zen Abdelkader trajeria 2021eko utzi behar ukan dugu, baina karia horretara jakinarazten dut ez dateala herri horretan emaniko lehena.
Pastoral guztien zerrendan, bat agertzen da Ürrüstoin antzeztua 1796an, Frantziako Iraultza denboran : Prodiga (Prodigoa). Berezitasunik badu, eta lehena izenburuan: lehenagoko pastoral guztiek titulua frantsesez dute, Ürrüstoiko horrek salbu, eta pieza hori ere beste tokietan frantses izenburuz L'Enfant prodigue deitua zen. Bigarrena, azken peredikuko bertsoetan, garai hartako ürrüstoitarrak ber denboran errepublikano eta katoliko agertzen zaizkigula, euskaldun eta frantses ere bai, oraikoak bezala funtsean. (...)